Berikut adalah mata kuliah dan jumlah SKS (Sistem Kredit Semester) dalam setiap semesternya yang diberlakukan di Ma'had Ali Imam Syafi'i Cilacap.

         Semester 1 - 2

https://mais-cilacap.com/wp-content/uploads/2019/03/Sebaran-Makul-MAIS-300x200.jpg

         Semester 3 - 4 

https://mais-cilacap.com/wp-content/uploads/2019/03/Sebaran-Makul-MAIS-2-300x200.jpg

         Semester 5 - 6 

https://mais-cilacap.com/wp-content/uploads/2019/03/Sebaran-Makul-MAIS-3-300x200.jpg